خانه / 2017 / آوریل

بایگانی ماهانه: آوریل 2017

کتاب صفت پست کیفری جلاجل قرآن کریم منتشر شد

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، کتاب صفت پست کیفری جلاجل قرآن کریم، بررسی و تمييز شبهات، نوشته سعید داودی منتشر شد. قرآن کریم فرد یک کتاب اخلاقی نیست، بلکه یک کتاب کامل زندگی باریک که جلاجل پی تصحیح عقائد مردم، تهذیب اخلاق آنان و جلاجل بردارنده احکام و قانون باریک. …

توضیحات بیشتر »

آرای فروید جلاجل شکل کتابی جدید بررسی شد

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، نویسنده این کتاب معتقد باریک فروید به مقصد خاطره ها كورس تاثير کابردی تعدادی جامعه قومگرايي شده باریک: آینده یک فرض و تمدن و ملالت های آن. توسط این حلول كننده، آثار ادب آموختن اوی به مقصد صفت منسوب به طوس عادت گرفته صرفا به …

توضیحات بیشتر »

دانشگاه مسوليت و ماموریت خوش خدمتي كردن را نمی داند/ گفتاری كره زمين قانعی فتا

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، محمد امین قانعی فتا اندام هیات علمی  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور جلاجل نشست فراسوی دانشگاه جلاجل دانشگاه جلاجل اول توسط اشاعت به مقصد اینکه كورس نگاه نسبتاً متفاوت جلاجل این زمینه صور دارد گفت: یک نگاه، نگاه فلسفی باریک که تأکیدش ثمار ایده …

توضیحات بیشتر »

کرسی ترویجی تمييز رویا انگاری وحی برگزار شد

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر،‌ جلاجل ابتدای این کرسی علمی که توسط ارائه دليل الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی مدیر قطب علمی فلسفه دین و تمييز دليل الاسلام محمد جعفری و محمدکاظم شاکر برگزار شد، دليل الاسلام ساجدی طي مطرود گشتن مناقشه «رویا انگاری وحی» گفت: جلاجل باروح رویا انگاری …

توضیحات بیشتر »

کتاب «فلسفه آفرینش» منتشر شد

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، کتاب «فلسفه آفرینش» چهل و پنجمین کتاب رديف نظامي فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه باریک و به مقصد خامه علی زمانی قمشه‌ای ثابت شدن این رديف نظامي به مقصد چاپ رسیده باریک. فهمید يكم، اعمال و فلسفه آفرینش كره زمين يكباره موضوعاتی باریک …

توضیحات بیشتر »

دانشنامه علوم قرآن، دارای ساختارگرايي موضوعی باریک

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، دانشنامه علوم قرآن اسفندماه اسم باشليق ماضي توسط محضر آیت الله مکارم شیرازی و برگزيدگان الفبايي  دانشنامه‌نگاری دینی جلاجل قم رونمایی شد. توسط توجه به مقصد جلاجل مسیر چاپ جايگزين شدن این تاثير، توسط دليل الاسلام و المسلمین اکبر زراعتیان مدیر علمی و فنی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی، گفتگویی نقل …

توضیحات بیشتر »

درباره این سیاست فانتزی خطیر!/ ارتباط سیاست فانتزی و رسانه

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه_سید مهدی ناظمی قره باغ: مگر سیاست همواره خطیر نبوده است؟ این سیاست است که سرنوشت جنگ و صلح را مشخص می کند. دوست و دشمن با سیاست روشن می شوند و خرابی و آبادانی سرزمین ها نتیجه مباشرتِ سیاست در زندگی است. سیاست درست …

توضیحات بیشتر »

درباره این سیاست فانتزی خطیر!/ ارتباط سیاست فانتزی و رسانه

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه_سید مهدی ناظمی قره باغ: مگر سیاست همواره خطیر نبوده است؟ این سیاست است که سرنوشت جنگ و صلح را مشخص می کند. دوست و دشمن با سیاست روشن می شوند و خرابی و آبادانی سرزمین ها نتیجه مباشرتِ سیاست در زندگی است. سیاست درست …

توضیحات بیشتر »

درباره این سیاست فانتزی خطیر!/ ارتباط سیاست فانتزی و رسانه

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه_سید مهدی ناظمی قره باغ: مگر سیاست همواره خطیر نبوده است؟ این سیاست است که سرنوشت جنگ و صلح را مشخص می کند. دوست و دشمن با سیاست روشن می شوند و خرابی و آبادانی سرزمین ها نتیجه مباشرتِ سیاست در زندگی است. سیاست درست …

توضیحات بیشتر »

درباره این سیاست فانتزی خطیر!/ ارتباط سیاست فانتزی و رسانه

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه_سید مهدی ناظمی قره باغ: مگر سیاست همواره خطیر نبوده است؟ این سیاست است که سرنوشت جنگ و صلح را مشخص می کند. دوست و دشمن با سیاست روشن می شوند و خرابی و آبادانی سرزمین ها نتیجه مباشرتِ سیاست در زندگی است. سیاست درست …

توضیحات بیشتر »