خانه / 2017 / آگوست

بایگانی ماهانه: آگوست 2017

عیدقربان روز تقرب به ذات اقدس الهی است/ پذیرش قربانی بر اساس تقوا

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: به مناسبت فرارسیدن روز عید سعید قربان و روز عید الاضحی و تحلیل جایگاه این عید در باور اسلامی و تبیین بایسته ها و شاخصه های پردازشِ مناسبت های الهی و دینی، گفتگویی با اساتید حوزه و دانشگاه ترتیب داده ایم که ماحصل این گفتگوها، در ادامه …

توضیحات بیشتر »

ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، ضروری می‌داند

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا توسط دکتر مرتضی شجاری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسلامی که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سال ۹۰ در تهران برگزار شد، نوشته شده است که …

توضیحات بیشتر »

ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، ضروری می‌داند

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا توسط دکتر مرتضی شجاری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسلامی که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سال ۹۰ در تهران برگزار شد، نوشته شده است که …

توضیحات بیشتر »

ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، ضروری می‌داند

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا توسط دکتر مرتضی شجاری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسلامی که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سال ۹۰ در تهران برگزار شد، نوشته شده است که …

توضیحات بیشتر »

ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، ضروری می‌داند

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا توسط دکتر مرتضی شجاری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسلامی که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سال ۹۰ در تهران برگزار شد، نوشته شده است که …

توضیحات بیشتر »

ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، ضروری می‌داند

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا توسط دکتر مرتضی شجاری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسلامی که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سال ۹۰ در تهران برگزار شد، نوشته شده است که …

توضیحات بیشتر »

ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، ضروری می‌داند

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا توسط دکتر مرتضی شجاری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسلامی که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سال ۹۰ در تهران برگزار شد، نوشته شده است که …

توضیحات بیشتر »

ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، ضروری می‌داند

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا توسط دکتر مرتضی شجاری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسلامی که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سال ۹۰ در تهران برگزار شد، نوشته شده است که …

توضیحات بیشتر »

ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، ضروری می‌داند

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا توسط دکتر مرتضی شجاری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسلامی که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سال ۹۰ در تهران برگزار شد، نوشته شده است که …

توضیحات بیشتر »

ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، ضروری می‌داند

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا توسط دکتر مرتضی شجاری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسلامی که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سال ۹۰ در تهران برگزار شد، نوشته شده است که …

توضیحات بیشتر »