خانه / 2017 / سپتامبر

بایگانی ماهانه: سپتامبر 2017

عاشورا بزرگترین آیه و حجت خدای متعال در تمام تاریخ است

به گزارش  خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق حیدری تهرانی به مناسبت ایام محرم هر شب با موضوع »قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» در حسینیه اندیشه سخنرانی می کند. در ادامه متن سخنرانی شب هفتم برابر با پنجم مهرماه از نظر شما می …

توضیحات بیشتر »

عاشورا بزرگترین آیه و حجت خدای متعال در تمام تاریخ است

به گزارش  خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق حیدری تهرانی به مناسبت ایام محرم هر شب با موضوع »قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» در حسینیه اندیشه سخنرانی می کند. در ادامه متن سخنرانی شب هفتم برابر با پنجم مهرماه از نظر شما می …

توضیحات بیشتر »

عاشورا بزرگترین آیه و حجت خدای متعال در تمام تاریخ است

به گزارش  خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق حیدری تهرانی به مناسبت ایام محرم هر شب با موضوع »قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» در حسینیه اندیشه سخنرانی می کند. در ادامه متن سخنرانی شب هفتم برابر با پنجم مهرماه از نظر شما می …

توضیحات بیشتر »

عاشورا بزرگترین آیه و حجت خدای متعال در تمام تاریخ است

به گزارش  خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق حیدری تهرانی به مناسبت ایام محرم هر شب با موضوع »قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» در حسینیه اندیشه سخنرانی می کند. در ادامه متن سخنرانی شب هفتم برابر با پنجم مهرماه از نظر شما می …

توضیحات بیشتر »

عاشورا بزرگترین آیه و حجت خدای متعال در تمام تاریخ است

به گزارش  خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق حیدری تهرانی به مناسبت ایام محرم هر شب با موضوع »قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» در حسینیه اندیشه سخنرانی می کند. در ادامه متن سخنرانی شب هفتم برابر با پنجم مهرماه از نظر شما می …

توضیحات بیشتر »

عاشورا بزرگترین آیه و حجت خدای متعال در تمام تاریخ است

به گزارش  خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق حیدری تهرانی به مناسبت ایام محرم هر شب با موضوع »قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» در حسینیه اندیشه سخنرانی می کند. در ادامه متن سخنرانی شب هفتم برابر با پنجم مهرماه از نظر شما می …

توضیحات بیشتر »

عاشورا بزرگترین آیه و حجت خدای متعال در تمام تاریخ است

به گزارش  خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق حیدری تهرانی به مناسبت ایام محرم هر شب با موضوع »قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» در حسینیه اندیشه سخنرانی می کند. در ادامه متن سخنرانی شب هفتم برابر با پنجم مهرماه از نظر شما می …

توضیحات بیشتر »

عاشورا بزرگترین آیه و حجت خدای متعال در تمام تاریخ است

به گزارش  خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق حیدری تهرانی به مناسبت ایام محرم هر شب با موضوع »قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» در حسینیه اندیشه سخنرانی می کند. در ادامه متن سخنرانی شب هفتم برابر با پنجم مهرماه از نظر شما می …

توضیحات بیشتر »

عاشورا بزرگترین آیه و حجت خدای متعال در تمام تاریخ است

به گزارش  خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق حیدری تهرانی به مناسبت ایام محرم هر شب با موضوع »قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» در حسینیه اندیشه سخنرانی می کند. در ادامه متن سخنرانی شب هفتم برابر با پنجم مهرماه از نظر شما می …

توضیحات بیشتر »

آیین‌های تاسوعایی؛ كره زمين قنديل گردانی وتخته زنی مادام پزشكان نغن نذری

خبرگزاری مهر، رديف نظامي مدیر‌ها؛ ماه مقارن که ماه تاييد كردن اخفاك و ارادت به مقصد سید و سالار شهیدان باریک جلاجل همه نقاط مختلف کشورمان و سایر کشورهای اسلامی گرامی داشته انجام خواهد شد و آیین‌های خاصی جلاجل این ماه و به مقصد‌اسم مورد هزل گويي اولا آن و …

توضیحات بیشتر »